domingo, 30 de marzo de 2014

PRÀCTICA 2. BLOC 2. Joc i moviment


PRÀCTICA 2
Bloc 2. Joc i movimenta) La consciència de les possibilitats i les limitacions motrius del cos.
b) La coordinació i el control de les habilitats motrius fines i bàsiques.
c) Les nocions bàsiques d’orientació en l’espai i en el temps.
d) El desenvolupament del joc protagonitzat com a mitjà per a conéixer la realitat.
e) L’acceptació de les normes implícites que regeixen els jocs de representació de papers.
f) L’actitud d’ajuda i col·laboració amb els companys en els jocs i en la vida quotidiana.
g) El control dinàmic i estàtic del propi cos i dels objectes i la seua valoració en el desenvolupament funcional de les activitats quotidianes i en els jocs específics i generals.

Continguts
Activitats
Materials
b, e
Começarem aquesta activitat explicant als xiquets que aniran a la ciutat a passar la següent prova. Per parelles, hauran d’anar creuant per les carreteres de la ciutat obeint els senyals del semàfor (la mestra). Quan el semàfor es pose en roig (la mestra alçarà una pilota roja) els xiquets es pararan. Quan estiga en verd, hauran de córrer i, quan estiga en color taronja, hauran d’anar gatejant.


- Tres pilotes

d, e
Explicarem als xiquets que anem a traslladar-nos al zoo i, quan entren, es trobaran amb una caixa màgica. La mestra dirà als xiquets que quan la caixa s’òbriga, eixiran d’aquesta distints animals, i s’hauran de convertir en ells. Quan la caixa es tanque, tots s’hauran de gitar en el sòl amb els ulls tancats. Per exemple, la mestra diu que s’obri la caixa màgica i que ix un lleó, aleshores tots els xiquets es convertiran en lleons. Després, la mestra tornarà a dir que la caixa es tanca i tots es tombaran en el sòl amb els ulls tancats.  Es repetirà diverses vegades amb diferents animals.
- Caixab, f, g
En aquesta activitat es tracta de fer una casa entre totes les persones de la classe. Cada xiquet fa el recorregut que diu la mestra, carregat amb un objecte, fins que arribe on cal construir la casa. Se’ls va cridant u per u i quan arriben posaran l’objecte per a construir la casa, de manera que tots han de col·laborar i decidir on els posen perquè la casa estiga ben construida.

- Objectes diversos (blocs, caixes…)c, d, e
Amb cordes realitzarem un enorme cercle enmig de l'aula, els alumnes deambularan imitant animals. Quan la mestra diga "¡dins!", tots els alumnes entraran en el cercle i quan diga "¡fora!" hauran d'eixir del mateix. Es pot augmentar la velocitat per a complicar-ho.

- Cordesa, f, g
Realitzarem agrupacions de tres alumnes. Al ritme d'una cançó els xiquets hauran de ballar subjectant el baló amb la part del cos que diga la mestra, quan senten la paraula "tiburó", la qual es repeteix en successives ocasions durant la cançó, els xiquets s'acatxaran intentant que el baló no caiga.

- Balons, música
f, g
Els xiquets i xiquetes, asseguts un darrere d'un altre sobre un banc, es mouen cap a davant quan senten el senyal sonor del mestre/a (xiulet). Quan el primer haja d'eixir del banc pel moviment dels quals vénen per darrere, correrà fins al final del banc i se sentarà novament reincorporant-se al cuc, i així successivament.
Una variant seria que quan estiguen tots asseguts, en lloc de fer-ho amb el xiulet, se'ls indique amb la mà que avancen cap avant, cap arrere, a un costat a un altre costat, i tots alhora executen aqueixos moviments.
- Banc, xiulet

a, b, c
La classe baixarà al pati de l’escola per a realitzar aquesta activitat. La mestra els dirà que el pati s’ha convertit en un mar molt perillòs i que per a desplaçar-se només poden fer-ho a través de les línies traçades en el sòl per a indicar els camps de futbol, bàsquet, etc. L’activitat consistirà en que es mouen lliurement per l’espai mantenint l’equilibri i seguint les normes indicades. Quan es troben amb algun company hauran de buscar la manera de passar sense que ningú caiga al mar.


- Pati de l’escola amb línies traçades al sòl


a, d, e
La mestra contarà un conte motor als xiquets i aquestos hauran de representar amb el seu cos les accions que van ocorreguent, així com manifestar les expressions dels sentiments i emocions que vagen experimentant els personatges al llarg de la història.

- Conte motor


No hay comentarios:

Publicar un comentario