miércoles, 12 de marzo de 2014

PRÀCTICA 1. BLOC 1. El cos i la pròpia imatge


PRÀCTICA 1
BLOC 1. El cos i la pròpia imatge
a) El cos humà. Característiques diferencials del cos. L’esquema corporal. El to, la postura i l’equilibri
b) Sensacions i percepcions. Els sentits i les seues funcions.
c) La confiança en les possibilitats i capacitats pròpies per a realitzar les tasques. Les necessitats bàsiques del cos.
d) Valoració i actitud positiva davant de les demostracions de sentiments, d’emocions i de vivències pròpies i dels altres, i el seu control gradual.
e) Acceptació ajustada i positiva de la pròpia identitat i de les seues possibilitats i limitacions, així com de les diferències pròpies i dels altres evitant discriminacions.
Continguts
Activitats
Materials
a, b i c
Els xiquets/es es col·locaran per parelles, la meitat d’ells es taparan els ulls amb un mocador i hauran de deixar-se guiar per la seua parella, que els mourà per l’espai amb moviments suaus. Quan un xiquet agafe a un altre que du el mocador, la seua parella el soltarà i anirà en busca d´un altre, de manera que les parelles aniran variant.
- Mocadors
- Música relaxant
b
Disposarem l’alumnat per parelles i amb diferents materials es faran massatges i carícies per tot el cos per tal d’experimentar diferents sensacions i textures.
- Plomes
- Globus
- Pilotes
- Aparells de massatges
d
En l’assemblea ens col·locarem en cercle i una persona es situarà en el centre. De un en un aniran dient aspectes positius i qualitats que coneixen d´eixa persona.
- No s’utilitzen materials
    d
Faran un mural de paper continu on demostraran les seues emocions, de manera que amb les mans tacades de pintura faran moviments o dibuixos seguint el ritme de la música.
- Paper continu
- Pintura de dits
- Música
d, e
Col·locats en cercle, en l’assemblea, els xiquets aniran  mostrant fotos i dibuixos, després diran les emocions que els transmeteixen  i contaran les seues experiències.


- Fotos, dibuixos

b
La mestra prepararà una sèrie de pots amb distintes olors cadascun (introduïnt un troç de llima, un poc de canela, una oliva, etc). Farà un forats en la tapa i, durant l’assemblea de classe, aninarà presentant-los als xiquets per a que ells experimenten i debaten quines olors perceben. Si resulta massa complicat per als alumnes, la mestra pot elaborar targetes amb els dibuixos que representen allò que estan olorant, d’aquesta manera ells hauran d’associar cada pot amb el dibuix corresponent.


- Pots amb les diferents substàncies que fan olor
- Targetes amb imatges de les substàncies.
d,e
Ens posarem en cercle i s’anirà passant un espill d’un xiquet a un altre. Cada xiquet dirà el que més l’agrada de si mateix i li pasarà l’espill al seu company perquè diga altra qualitat. Si a un xiquet no se li ocurreix ninguna cosa se li animarà dient que es mire en l’espill i veja alguna cosa que té bona, pot ser necessari anar-li dirigint per les distintes parts del cos perquè es fitxe en cada una d’elles.- Espill
      
      b
La mestra col·locarà dues safates al mig de l’aula.  Una estarà plena de fruites senceres (taronges, pomes,peres, plàtans…) En l’altra, maduixes, peres, pomes..  tallades en trossos. Deixarem als xiquets prop de les safates i la mestra observarà com els xiquets s’apropen i  comencen a agafar, tocar, xuplar, menar...Quan han experimentat amb aquestes, la seua textura, el seu color... la mestra dirà el nom de la fruita que mostra i alguna qualitat que té.

- Taronges, pomes, peres, plàtans, maduixes i plàtans.


  d, e
Donarem a cada xiquet tres cartolines tallades del tamany de la cara i amb forats per als ulls, el nas i la boca. Demanarem que dibuixen en cada “màscara” un sentiment: alegria, tristesa i enuig (la mestra dibuizarà en la pissarra). Posarem casos en què els xiquets puguen sentir aquests sentiments (per exemple, quan anem d’excursió a un lloc que ens agrada, quan volem continuar jugant i hem d’anar a menjar, quan se’ns perd un joguet) i demanem que segons el que sentan en les diverses situacions, es posen la màscara que representa eixe sentiment. Preguntarem a algú per què es sent així i què fem quan ens sentim així.


- Cartolines
-  Pintures

         a, c
Ens assentarem en cercle perquè tots vegen a la resta de companys i la mestra anirà assenyalant diferents parts del cos i preguntarà als alumnes: què és açò? Aleshores, els xiquets aniran dient les parts del cos que assenyale la mestra. Una vegada han aprés on estàn algunes parts del seu cos, la mestra anirà preguntat perquè servix part del cos i axí els xiquets, a més de saber-se les parts del cos, aprendran qual és la funció de cada una.- No s’utilitzen materials
  


     a, c
Col·locarem en el sòl una cinta adhesiva d’un color cridaner i el xiquet intentarà caminar sobre aquesta mantenint l’equilibri. Després, si han aconseguit mantindre l’equilibri  en la primera activitat, els invitarem a realitzar el mateix, però amb un objecte al cap i intentar que no se’ls caiga.


- Cinta adhesiva
-Diferents objectes (llibre)  d

Es formaran 4 grups de 6 xiquets, la mestra repartirà un full amb cares que representaran diferents emocions. Els xiquets les pintaran, retallaran y pegaran de forma que amb les 6 cares formen un dau. Després cadascú el llançarà i dirà quina emoció es la que ha eixit i tots la imitaran. Es formaran nous grups per a que tots es relacionen


-Cartolines


-colors, tisores i pegament a, d
Es presentaran varies audicions en la classse destinada per a la psicomotricitat. Primer els xiquets escoltaran tranquil·lament sentats en gran grup. Seguidament es farà una serie de preguntes com per exemple: Què vos han paregut? Eren alegres, tristes, divertides…?
Una vegada realitzat el debat, escoltaran de nou les cançons, però aquesta vegafa hauran de moure’s per l’espai lliurement. Ho faran segons els guie la música.
Finalment, els xiquets es tornaran a ficar en gran grup i expressaran el que han experimentat, per acabar amb l’activitat els xiquets realitzaran un dibuix sobre alguna de les emocions que han sentit amb la música.
-Música
-Paper
-Colors
No hay comentarios:

Publicar un comentario